Лого на фирма Кондис

Европейско финансиране

КОНДИС ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност и наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

На 04.09.2020г. КОНДИС ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-12686-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.