Лого на фирма Кондис

Контакти

КОНДИС ООД

София, НПЗ Искър, ж.к. Дружба                                                                                                                                                         
ул. Амстердам №4                                                                                                                                                            
Тел.: 02 / 9 617 312                                                                                                                                                                         
Факс: 02 / 9 617 312
E-mail: kondisood@abv.bg                                                                                                                                                                                                            

Ръководство: 
                                                                                                                                                                                                  
инж.Васил Алексиев    +359896746300
Теодора Алексиева      +359896746301
 
Търговски отдел:
 
Станимир Рашев           +359896746314